Criminologe schrijft kinderboek over misdaad: “Ze vangen meer op dan je denkt”

De dochter van Charlotte Colman stelt vaak vragen over misdaad. En dus schreef de criminologe er een kinderboek over. “Ik wil ze niet bang maken voor de ‘boze buitenwereld’, maar het is ook vreemd om ze af te schermen.” Volledig artikel: https://www.standaard.be/cnt/dmf20240212_97752088 Onze mening: Dit artikel benadrukt treffend het belang van ‘diep lezen’ voor het ontwikkelen van verbondenheid, empathie en focus, en hoe deze essentiële aspecten van menselijk begrip en welzijn worden bedreigd door de alomtegenwoordigheid van schermlezen. Het idee dat diep lezen niet alleen leidt tot een beter begrip van de tekst, maar ook tot een diepere verbondenheid met de inhoud en de emoties die het overbrengt, is cruciaal in een tijd waarin oppervlakkige informatieverwerking de norm lijkt te zijn. Het contrast tussen het zorgvuldige, langzame ritueel van diep lezen en de snelheiden afleiding van schermlezen wordt goed belicht door Maryanne Wolf. Haar observaties over hoe het scrollen en bladeren op schermen ons vermogen om diep te lezen en ons inlevingsvermogen aantasten, bieden belangrijke inzichten in de impact van technologie op onze cognitieve processen en emotionele ontwikkeling. Het idee van rituelen rond het lezen, zoals het langzaam ontbijten met complexe literatuur, illustreert het belang van het creëren van een rustige, contemplatieve ruimte voor intellectuele en emotionele groei. Wolf’s eigen rituelen, zoals sporten, mediteren en lezen, dienen als inspiratie voor hoe we bewust keuzes kunnen maken om onze mentale gezondheid en welzijn te bevorderen te midden van de hectiek vanhet moderne leven. Dit artikel biedt een interessante kijk op hoe kinderen informatie over misdaadoppikken en hoe een criminologe als Charlotte Colman dit aanpakt door eenkinderboek over misdaad te schrijven. Hier zijn enkele opmerkingen en reflecties:

Leesexperte Maryanne Wolf waarschuwt voor de smartphone

Heeft u ook het gevoel dat u steeds minder onthoudt van wat u leest? Dat komt wellicht door uw smartphone. Op onze schermen lezen we oppervlakkiger, waarschuwt experte leesgedrag Maryanne Wolf. “Leer kinderen diep lezen, dan worden ze authentieke, autonome mensen: de beste buffer tegen demagogen. Volledig artikel: https://www.standaard.be/cnt/dmf20240209_97121008 Onze mening: Dit artikel benadrukt treffend het belang van ‘diep lezen’ voor het ontwikkelen van verbondenheid, empathie en focus, en hoe deze essentiële aspecten van menselijk begrip en welzijn worden bedreigd door de alomtegenwoordigheid van schermlezen. Het idee dat diep lezen niet alleen leidt tot een beter begrip van de tekst, maar ook tot een diepere verbondenheid met de inhoud en de emoties die het overbrengt, is cruciaal in een tijd waarin oppervlakkige informatieverwerking de norm lijkt te zijn. Het contrast tussen het zorgvuldige, langzame ritueel van diep lezen en de snelheiden afleiding van schermlezen wordt goed belicht door Maryanne Wolf. Haar observaties over hoe het scrollen en bladeren op schermen ons vermogen om diep te lezen en ons inlevingsvermogen aantasten, bieden belangrijke inzichten in de impact van technologie op onze cognitieve processen en emotionele ontwikkeling. Het idee van rituelen rond het lezen, zoals het langzaam ontbijten met complexe literatuur, illustreert het belang van het creëren van een rustige, contemplatieve ruimte voor intellectuele en emotionele groei. Wolf’s eigen rituelen, zoals sporten, mediteren en lezen, dienen als inspiratie voor hoe we bewust keuzes kunnen maken om onze mentale gezondheid en welzijn te bevorderen te midden van de hectiek vanhet moderne leven. Het artikel roept belangrijke vragen op over hoe we omgaan met technologie en informatie-overload, en benadrukt de noodzaak om bewust te kiezen voor diep lezen als een manier om niet alleen ons begrip van de wereld te verdiepen, maar ook om onze empathie, verbondenheid en gevoel van autonomie te versterken – essentiële componenten van mentale gezondheid en welzijn. Onze werkgroep Game en Scherm verslaving volgt deze problematiek op de voet en hield reeds een workshop over scherm gebruik en verslaving waarop professor Lieven Demarez een prachtige uiteenzetting gaf. Een presentatie bijzonder geschikt voor een voorstelling van de problematiek voor service clubs.

De Voortdurende Strijd Tegen Drugsgebruik: Een Pleidooi voor Sterk Preventiebeleid

Nooit eerder doolden zoveel verslaafden door de Brusselse metro als nu. De incidenten, van geweld tot medische interventies, stapelen zich op. “Ditmoet stoppen”, zegt minister Elke Van den Brandt. Volledig artikel: https://ragapchapterbelgium.org/wp-content/uploads/2024/02/Drugsepidemie-in-Brusselse-metrostations.pdf Onze mening: In de voortdurende strijd tegen drugsgebruik wordt steeds duidelijker dat een krachtige preventiestrategie, gestart vanaf jonge leeftijd, de sleutel is tot langetermijnsucces. Terwijl conventionele benaderingen zoals de war on drugs, de repressie tegen drugsgebruikers en behandelingsprogramma’s worden geïmplementeerd, schieten deze steeds tekort in het aanpakken van de dieperliggende maatschappelijke oorzaken van middelenmisbruik. De essentie van de zaak ligt in het feit dat preventie, wanneer deze op jonge leeftijd wordt geïnitieerd, het potentieel heeft om een aanzienlijke invloed uit te oefenen op het terugdringen van drugsgebruik op de lange termijn. De vroege jaren van iemands leven zijn cruciaal voor het vormgeven van attitudes, waarden en gedrag. Het implementeren van uitgebreide preventieprogramma’s tijdens deze vormende periode kan een sterke basis van bewustzijn en weerbaarheid creëren tegen de verleidingen van middelenmisbruik en ander negatief gedrag. De traditionele strategieën van de war on drugs en de criminalisering van drugsgebruikers bleken ontoereikend te zijn in het aanpakken van het complexe web van factoren dat bijdraagt aan drugsgebruik. Onderdrukking, in plaats van individuen te ontmoedigen om drugs te gebruiken, verergert vaak het probleem door gebruikers naar de schaduwen te duwen en de toegang tot de juiste ondersteuning en educatie te belemmeren. Behandelingsprogramma’s, hoewel essentieel, zijn vaak reactief en komen in actie nadat de schade al is aangericht. Een meer proactieve en allesomvattende aanpak is vereist, en dat begint met preventie. Door te investeren in voorlichtings- en bewustwordingscampagnes vanaf jonge leeftijd, kan de samenleving een cultuur bevorderen die drugsgebruik ontmoedigt en gezondere alternatieven promoot. Preventiebeleid moet verder gaan dan het klaslokaal en gezinnen, gemeenschappen en sociale instellingen betrekken. Door een ondersteunende omgeving te creëren die open communicatie en veerkracht aanmoedigt, kunnen we individuen in staat stellen om geïnformeerde keuzes te maken en de lokroep van drugs te weerstaan. Concluderend is het van cruciaal belang om onze focus te verleggen naar vroege preventie als spil in onze strijd tegen drugsgebruik. Door uitgebreide preventiestrategieën te prioriteren die zich uitstrekken over verschillende facetten van de samenleving, kunnen we hopen op een blijvende impact op toekomstige generaties, de prevalentie van drugsgebruik verminderen en een gezondere, veerkrachtigere samenleving bevorderen. Begin maart vergadert de wereld opnieuw rond dit thema in de jaarlijkse, nu de 67ste, sessie van de Commission for Narcotic Drugs (CND) van het United Nations Office for Drugs and Crime waar alle landen en Internationale NGO’s aanwezig zijn. Een werkgroep Oviedo van experten legt er een statement neer over preventie waar gepleit wordt om 25% van het budget voor het drugbeleid te spenderen aan preventie. RAG AP informeerde Bart Dewever bij de aanvang van zijn carrière als Burgemeester te Antwerpen dat een War on Drugs steevast slecht afloopt als brede en vroege preventie niet één van de fundamenten van het beleid is. Dit werd bevestigd door de conferentie van de Europese steden tegen drugs in Stockholm in 2023, waar RAG AP alternatieven voorstelde. Eén van onze projecten die hierop een antwoord bieden is het project Youth Prevention Influencers dat wordt voorgesteld in Gent op 26/02/24 door Rotaryclub Gent. Het thema preventie en War on Drugs zal uitvoerig aan bod komen in een debat georganiseerd door Rotary club Antwerpen West op 20/02/24 Johan Maertens Orthopedagoog-psychotherapeutOprichter en voormalig directeur van De SleutelVoorzitter wetenschappelijk comité RAG APRotary Cadre Expert Preventie verslaving

Online gokken op vijf jaar tijd verdubbeld 15/11/2023

De Belg gokt steeds meer en almaar vaker online. Vorig jaar werd 18,2 miljard ingezet op goksites, een stijging met 55 procent tegenover 2019. Het aantal spelers per dag is in vijf jaar tijd zelfs meer dan verdubbeld. ‘De stijging van het onlinegokken baart ons zorgen.’ Onze mening: Ter voorbereiding op de oprichting van een werkgroep gericht op scherm- en gokverslaving, neemt de clubcommissie preventie verslaving van Rotary Club Izegem het voortouw. In nauwe samenwerking met VAD (Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs, een partner van RAG AP Belgium) zal de commissie verschillende initiatieven ontwikkelen. Het doel is om deze initiatieven vervolgens beschikbaar te stellen aan alle Vlaamse Rotaryclubs via de op te richten werkgroep. Rotary Club Izegem slaat de handen ineen met CGG Largo en lokale scholen om dit doel te bereiken. De scholen worden aangemoedigd om input te leveren, met name van mogelijk verslaafde jongeren. Van CGG Largo wordt verwacht dat zij expertise inbrengen op het gebied van preventiemogelijkheden en vroegtijdige interventie. Bij de aanpak van gameverslaving wordt rekening gehouden met het bredere perspectief, waarbij gameverslaving vaker voorkomt bij jongens en sociale mediaverslaving meer bij meisjes. Beide vormen van verslaving vinden vooral hun oorsprong in de leeftijdscategorie van 12 tot 17 jaar. Het ambitieuze plan is om een alomvattend traject te ontwikkelen. Dit betekent dat de focus begint bij preventie, geleidelijk overgaat naar vroegtijdige interventie en indien nodig doorstroomt naar individuele behandeling. Door deze geïntegreerde aanpak hoopt Rotary Club Izegem niet alleen bewustzijn te creëren, maar ook effectieve strategieën te implementeren voor het voorkomen en aanpakken van scherm- en gokverslavingen bij jongeren in Vlaanderen.

Portugese drugbeleid: De Standaard 17/11/23

Portugal decriminaliseerde twintig jaar geleden het bezit en het gebruik van alle drugs. Het resultaat? Het aantal heroïne­gebruikers én de criminaliteitscijfers daalden. ‘Hier spreken we al lang niet meer van een war on drugs.’ Onze mening: Het Portugese beleid van het decriminaliseren van het bezit en gebruik van alle drugs, dat twintig jaar geleden werd ingevoerd, heeft inderdaad opmerkelijke resultaten opgeleverd. Het is belangrijk om op te merken dat decriminalisering niet hetzelfde is als legalisering. In Portugal is het bezit van kleine hoeveelheden drugs nog steeds strafbaar, maar het wordt behandeld als een administratieve overtreding in plaats van een strafrechtelijke zaak. De positieve resultaten in Portugal wijzen op enkele belangrijke voordelen van dit beleid: Hoewel het Portugese model aanzienlijke successen heeft geboekt, is het belangrijk op te merken dat de effectiviteit van dergelijke beleidsmaatregelen kan variëren afhankelijk van de specifieke context en omstandigheden van een land. Bovendien zijn er verschillende meningen over hoe deze benadering elders kan worden toegepast. Het debat over drugsbeleid blijft voortduren, waarbij diverse perspectieven moeten worden afgewogen om een evenwichtige en effectieve aanpak te formuleren.

nl_BENederlands (België)