Werkgroepen

Werkgroep game- schermverslaving

Ter voorbereiding van een werkgroep scherm- en gokverslaving neemt de clubcommissie preventie verslaving van RC Izegem het voortouw. De commissie zal in samenwerking met VAD (Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs, partner van RAG AP Belgium) enkele initiatieven op punt stellen om deze nadien via de werkgroep beschikbaar te maken voor alle Vlaamse Rotaryclubs.

Rotaryclub Izegem werkt hiervoor samen met CGG Largo en met de scholen. Van de scholen wordt de input van mogelijks verslaafde jongeren verwacht. Van CGG Largo worden preventiemogelijkheden en vroeg interventie verwacht.

Gameverslaving wordt ruimer bekeken, daar gameverslaving meer bij jongens voorkomt en sociale mediaverslaving meer bij meisjes. Beide verslavingen nemen vooral hun aanvang in de leeftijdscategorie 12j – 17j.

We willen een totaaltraject gaan uitwerken, m.a.w. starten met preventie om over te gaan naar vroege interventie en waar nodig naar individuele behandeling.

Powerpoint Schermverslaving Rotary Lieven De Marez

nl_BENederlands (België)