Werkgroepen

Werkgroep Youth Prevention Influencers (YPI)

Het project Youth Prevention Influencers (YPI) is een project van de Rotary Action Group for Addiction Prevention (https://www.rag-ap.org)  dat ontwikkeld werd in samenwerking met United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC https://www.unodc.org/unodc/prevention/), department preventie en met the World Federation Against Drugs (WFAD https://wfad.se) als alternatief voor de snel verouderende preventie programma’s, die niet alleen snel verouderen, maar ook op langere termijn hun evidence based status verliezen door gebrek aan herevaluatie.

Het project ligt helemaal in de lijn van het prioritaire thema van Rotary International President Gordon Mcinally nl. Mental Health. Preventie verslaving behoort tot het werkveld Mental Health.

Het project Youth Prevention Influencers investeert in jonge mensen. Zij worden geselecteerd door Rotaryclubs ism professionele preventie organisaties. Ze worden getraind in de principes van verslaving en preventie door hiervoor opgeleide professionele preventiewerkers. De training voor de professionele preventiewerkers werd ontwikkeld door de Carlton Hall Consulting (http://carltonhallconsulting.com/corporate-about.html)  ism United Nations Office for Drugs and Crime, department preventie.

Eénmaal de training achter de rug worden de kandidaat Youth Prevention Influencers door de rotaryclub, die hen selecteerde en hun training sponsorde, gesteund om eigen acties te ontwikkelen en uit te zetten in hun eigen (jongeren) omgeving en op hun manier. Het programma voorziet in wetenschappelijk opvolging door het onderzoekcentrum Substance use and Psychosocial Risk Behaviours (SUPRB (https://www.hogent.be/onderzoekscentra/substance-use-and-psychosocial-risk-behaviours/) research center van Hogent, waardoor jongeren snel kunnen leren en hun project kunnen bijsturen ook in volle actie.

Jaarlijks worden ze uitgenodigd om de United Nations bijeenkomst van de Youth Prevention Influencers mee te maken in Vienna, waar de jongeren onder elkaar brainstormen, leren van elkaar, evalueren en bijsturen om met vernieuwde ideeën verder aan de slag te gaan.

Het doel is om jongeren te ondersteunen om acties op te zetten in hun eigen omgeving.

Selectiecriteria voor het aanbrengen van jongeren:

  • Leftijd 16-18 (internationaal 12-24), waardoor training en eerste ervaring in de lokale gemeenschap kan gebeuren vooraleer door te groeien naar werk, universitair- of hogeschoolmilieu
  • Gemotiveerd zijn voor training om positieve constructieve rol te spelen binnen de eigen jongerengemeenschap
  • Op één of andere wijze blijk hebben gegeven van sociaal engagement in de jongerengemeenschap
  • Bereidheid om na de training eigen acties te ondernemen binnen de eigen lokale jongerengemeenschap
  • Bereidheid tot permanent rapporteren tav Hogent Preventie research group voor continue bijsturing
  • Geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de jaarlijkse jongerenbijeenkomst van United Nations Office for Drugs and Crime in Vienna (hiervoor zullen ook regionale, Vlaamse of Belgische initiatieven genomen worden).

Duurzaamheid:

Gezien we investeren in de training van jongeren zullen zij hier op lange termijn de vruchten van plukken, voor henzelf, hun familie, hun vrienden, hun medestudenten, … Sommigen zullen hier jarenlang mee doorgaan (Followup meetings zijn voorzien) anderen zullen snel afhaken. De evaluatie zal hier meer klaarheid brengen.

Eens de trainers getraind zijn kunnen ze na het project enkele jaren verder jongeren trainen die met de steun van de rotaryclub telkens opnieuw hetzelfde kunnen doen waardoor de groep jongeren verbonden met de Rotaryclub jaar na jaar kan groeien en hun positieve impact op de lokale gemeenschap steeds toeneemt.

Verbinden van jonge mensen met de Rotaryclubs: 

Het project is ontstaan in de samenwerking van UNODC, WFAD en Carlton Hall Consulting.

De groep die in Vienna (basis van UNODC) bijeenkwam is eerder een elitaire groep. Zij dragen alle kosten zelf en kunnen dat ook. In gesprek met Carlton Hall, Regina Mattson (CEO WFAD) en Wadih Walouf (coördinator UNODC department prevention) werd dit beaamd en was het duidelijk dat Rotary hierbij een belangrijke rol zou kunnen spelen bij het opentrekken van de mogelijkheden naar alle sociale lagen.

Jongeren die betrokken worden in het project via Rotary (kinderen, kleinkinderen van leden, leerlingen van scholen of jeugdbewegingen waar de club mee werkt, hun vrienden en vriendinnen, …) zullen zich gesteund voelen bij het ontwikkelen van hun eigen project. Op die manier stappen we af van het idee jongeren aan te trekken in onze clubs om mee onze doelstellingen te helpen realiseren. Neen we zetten onze club, onze middelen, ervaring en expertise in om jongeren te steunen om hun ding te kunnen doen.

Pilot in Vlaanderen vooraleer wereldwijd uit te rollen:

Met de geïntereseerde clubs zullen we enkele try outs doen in Vlaanderen, die na evaluatie door HoGent en aanpassing op basis daarvan kunnen verruimd worden voor België om vanaf 24-25 Europees en internationaal te dissemineren.

Training: 

Clemens Steyaert, preventiemedewerker van Vagga, een centrum voor geestelijke gezondheid in Antwerpen, die zelf ook ervaringsdeskundige is wat dit project betreft, werd bereid gevonden om het trainingsprogramma te ontwikkelen vanuit Vagga en om de training van de jongeren te doen.

Budget:

        Begin 24: recrutering jongeren: enkele meetings met betrokkenen eventueel kosten drank en hapjes

        Begin 24 Kosten wetenschappelijke opvolging +/- 5.000 euro te verdelen over de deelnemende clubs à rato van hun deelnemers

        April-Mei 24: training jongeren: de kosten van enkele trainingsdagen: catering en trainer (750€ per dag, max 1.500) te verdelen onder de clubs naar gelang het aantal deelnemers.

        Juni 24 kosten per jongere per eigen project

        24-25: kosten jongere deelname aan de internationale UN bijeenkomst in Vienna: kosten vlucht en hotel (+/- 500 euro per deelnemer)

 

Rotary Maldegem en de gemeente Maldegem bespreken een gezamelijke inzet van 4.000 euro.

Johan Maertens

Board Member / Technical Officer Cadre RAG AP Chapter Belgium
info@rag-ap.org

 

nl_BENederlands (België)