Werkgroepen

Werkgroep alcoholpreventie voor kwetsbare groepen (WHO-programma)

Alcohol is bij ons de meest sociaal aanvaarde drug; dit heeft een enorme verslavingsproblematiek tot gevolg. Alcohol heeft niet enkel effecten voor onze eigen gezondheid; nog minder hebben we zicht op de precieze omvang van de schade van alcohol in de maatschappij: gezondheidszorg, verkeersslachtoffers (gewonden, doden), gewelddaden… en alle directe en indirecte kosten die daaraan verbonden zijn.

Hoe kunnen we ons meer bewust worden van ons drinkgedrag in groep en de effecten ervan? In samenwerking met VAD en twee centra voor geestelijke gezondheidszorg bereidt de werkgroep nu een goed geleide sensibiliserende avond voor die tijdens een statutaire vergadering georganiseerd kan worden. Eerst gebeuren er in het najaar tryouts in Rc Gent-Noord en Rc Antwerpen Oost. Na de evaluatie en bijsturing kan elke club een dergelijke avond organiseren.

Het doel is om de alcoholcultuur, ons drinkgedrag en de effecten ervan bespreekbaar te maken

  • De plaats van alcohol in onze maatschappij; hoe is dit de afgelopen decennia geëvolueerd.
  • Reflectie naar het individuele, wat betekent dit voor mij (op een niet-moraliserende of beschuldigende manier; iedereen maakt zijn eigen keuzes, vertrekkende van het recht op correcte informatie).
  • Wat betekent dit voor mij als ondernemer, als arts… in mijn contacten met de mensen rondom mij. Hoe kan je ook op dit niveau ‘verantwoordelijkheid’ opnemen.

Daarnaast kunnen de clubs actief bijdragen aan de promotie van de jaarlijkse sensibiliseringsactie ‘Tournée Minérale’.

Het Alcohol Charter Rotary kwam tot stand i.s.m. VAD; Rotary staat immers model voor welzijn en gezondheid. We erkennen onze kwetsbaarheid en zorgen voor elkaar.

Heb je zin om aan te sluiten bij de werkgroep? Bel Wouter Beel: 0477 27 16 40 of mail naar info@rag-ap.org

nl_BENederlands (België)