Leesexperte Maryanne Wolf waarschuwt voor de smartphone

Heeft u ook het gevoel dat u steeds minder onthoudt van wat u leest? Dat komt wellicht door uw smartphone. Op onze schermen lezen we oppervlakkiger, waarschuwt experte leesgedrag Maryanne Wolf. “Leer kinderen diep lezen, dan worden ze authentieke, autonome mensen: de beste buffer tegen demagogen.

Volledig artikel: https://www.standaard.be/cnt/dmf20240209_97121008

Onze mening:

Dit artikel benadrukt treffend het belang van ‘diep lezen’ voor het ontwikkelen van verbondenheid, empathie en focus, en hoe deze essentiële aspecten van menselijk begrip en welzijn worden bedreigd door de alomtegenwoordigheid van schermlezen. Het idee dat diep lezen niet alleen leidt tot een beter begrip van de tekst, maar ook tot een diepere verbondenheid met de inhoud en de emoties die het overbrengt, is cruciaal in een tijd waarin oppervlakkige informatieverwerking de norm lijkt te zijn. Het contrast tussen het zorgvuldige, langzame ritueel van diep lezen en de snelheid
en afleiding van schermlezen wordt goed belicht door Maryanne Wolf. Haar observaties over hoe het scrollen en bladeren op schermen ons vermogen om diep te lezen en ons inlevingsvermogen aantasten, bieden belangrijke inzichten in de impact van technologie op onze cognitieve processen en emotionele ontwikkeling. Het idee van rituelen rond het lezen, zoals het langzaam ontbijten met complexe literatuur, illustreert het belang van het creëren van een rustige, contemplatieve ruimte voor intellectuele en emotionele groei. Wolf’s eigen rituelen, zoals sporten, mediteren en lezen, dienen als inspiratie voor hoe we bewust keuzes kunnen maken om onze mentale gezondheid en welzijn te bevorderen te midden van de hectiek van
het moderne leven.

Het artikel roept belangrijke vragen op over hoe we omgaan met technologie en informatie-overload, en benadrukt de noodzaak om bewust te kiezen voor diep lezen als een manier om niet alleen ons begrip van de wereld te verdiepen, maar ook om onze empathie, verbondenheid en gevoel van autonomie te versterken – essentiële componenten van mentale gezondheid en welzijn. Onze werkgroep Game en Scherm verslaving volgt deze problematiek op de voet en hield reeds een workshop over scherm gebruik en verslaving waarop professor Lieven Demarez een prachtige uiteenzetting gaf. Een presentatie bijzonder geschikt voor een voorstelling van de problematiek voor service clubs.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_BENederlands (België)