Online gokken op vijf jaar tijd verdubbeld 15/11/2023

De Belg gokt steeds meer en almaar vaker online. Vorig jaar werd 18,2 miljard ingezet op goksites, een stijging met 55 procent tegenover 2019. Het aantal spelers per dag is in vijf jaar tijd zelfs meer dan verdubbeld. ‘De stijging van het onlinegokken baart ons zorgen.’

Onze mening:

Ter voorbereiding op de oprichting van een werkgroep gericht op scherm- en gokverslaving, neemt de clubcommissie preventie verslaving van Rotary Club Izegem het voortouw. In nauwe samenwerking met VAD (Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs, een partner van RAG AP Belgium) zal de commissie verschillende initiatieven ontwikkelen. Het doel is om deze initiatieven vervolgens beschikbaar te stellen aan alle Vlaamse Rotaryclubs via de op te richten werkgroep.

Rotary Club Izegem slaat de handen ineen met CGG Largo en lokale scholen om dit doel te bereiken. De scholen worden aangemoedigd om input te leveren, met name van mogelijk verslaafde jongeren. Van CGG Largo wordt verwacht dat zij expertise inbrengen op het gebied van preventiemogelijkheden en vroegtijdige interventie.

Bij de aanpak van gameverslaving wordt rekening gehouden met het bredere perspectief, waarbij gameverslaving vaker voorkomt bij jongens en sociale mediaverslaving meer bij meisjes. Beide vormen van verslaving vinden vooral hun oorsprong in de leeftijdscategorie van 12 tot 17 jaar.

Het ambitieuze plan is om een alomvattend traject te ontwikkelen. Dit betekent dat de focus begint bij preventie, geleidelijk overgaat naar vroegtijdige interventie en indien nodig doorstroomt naar individuele behandeling. Door deze geïntegreerde aanpak hoopt Rotary Club Izegem niet alleen bewustzijn te creëren, maar ook effectieve strategieën te implementeren voor het voorkomen en aanpakken van scherm- en gokverslavingen bij jongeren in Vlaanderen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *