De Voortdurende Strijd Tegen Drugsgebruik: Een Pleidooi voor Sterk Preventiebeleid

Nooit eerder doolden zoveel verslaafden door de Brusselse metro als nu. De incidenten, van geweld tot medische interventies, stapelen zich op. “Dit
moet stoppen”, zegt minister Elke Van den Brandt.

Volledig artikel: https://ragapchapterbelgium.org/wp-content/uploads/2024/02/Drugsepidemie-in-Brusselse-metrostations.pdf

Onze mening:

In de voortdurende strijd tegen drugsgebruik wordt steeds duidelijker dat een krachtige preventiestrategie, gestart vanaf jonge leeftijd, de sleutel is tot langetermijnsucces. Terwijl conventionele benaderingen zoals de war on drugs, de repressie tegen drugsgebruikers en behandelingsprogramma’s worden geïmplementeerd, schieten deze steeds tekort in het aanpakken van de dieperliggende maatschappelijke oorzaken van middelenmisbruik.

De essentie van de zaak ligt in het feit dat preventie, wanneer deze op jonge leeftijd wordt geïnitieerd, het potentieel heeft om een aanzienlijke invloed uit te oefenen op het terugdringen van drugsgebruik op de lange termijn. De vroege jaren van iemands leven zijn cruciaal voor het vormgeven van attitudes, waarden en gedrag. Het implementeren van uitgebreide preventieprogramma’s tijdens deze vormende periode kan een sterke basis van bewustzijn en weerbaarheid creëren tegen de verleidingen van middelenmisbruik en ander negatief gedrag.

De traditionele strategieën van de war on drugs en de criminalisering van drugsgebruikers bleken ontoereikend te zijn in het aanpakken van het complexe web van factoren dat bijdraagt aan drugsgebruik. Onderdrukking, in plaats van individuen te ontmoedigen om drugs te gebruiken, verergert vaak het probleem door gebruikers naar de schaduwen te duwen en de toegang tot de juiste ondersteuning en educatie te belemmeren.

Behandelingsprogramma’s, hoewel essentieel, zijn vaak reactief en komen in actie nadat de schade al is aangericht. Een meer proactieve en allesomvattende aanpak is vereist, en dat begint met preventie. Door te investeren in voorlichtings- en bewustwordingscampagnes vanaf jonge leeftijd, kan de samenleving een cultuur bevorderen die drugsgebruik ontmoedigt en gezondere alternatieven promoot.

Preventiebeleid moet verder gaan dan het klaslokaal en gezinnen, gemeenschappen en sociale instellingen betrekken. Door een ondersteunende omgeving te creëren die open communicatie en veerkracht aanmoedigt, kunnen we individuen in staat stellen om geïnformeerde keuzes te maken en de lokroep van drugs te weerstaan.

Concluderend is het van cruciaal belang om onze focus te verleggen naar vroege preventie als spil in onze strijd tegen drugsgebruik. Door uitgebreide preventiestrategieën te prioriteren die zich uitstrekken over verschillende facetten van de samenleving, kunnen we hopen op een blijvende impact op toekomstige generaties, de prevalentie van drugsgebruik verminderen en een gezondere, veerkrachtigere samenleving bevorderen.

Begin maart vergadert de wereld opnieuw rond dit thema in de jaarlijkse, nu de 67ste, sessie van de Commission for Narcotic Drugs (CND) van het United Nations Office for Drugs and Crime waar alle landen en Internationale NGO’s aanwezig zijn. Een werkgroep Oviedo van experten legt er een statement neer over preventie waar gepleit wordt om 25% van het budget voor het drugbeleid te spenderen aan preventie.

RAG AP informeerde Bart Dewever bij de aanvang van zijn carrière als Burgemeester te Antwerpen dat een War on Drugs steevast slecht afloopt als brede en vroege preventie niet één van de fundamenten van het beleid is. Dit werd bevestigd door de conferentie van de Europese steden tegen drugs in Stockholm in 2023, waar RAG AP alternatieven voorstelde.

Eén van onze projecten die hierop een antwoord bieden is het project Youth Prevention Influencers dat wordt voorgesteld in Gent op 26/02/24 door Rotaryclub Gent. Het thema preventie en War on Drugs zal uitvoerig aan bod komen in een debat georganiseerd door Rotary club Antwerpen West op 20/02/24

Johan Maertens

Orthopedagoog-psychotherapeut
Oprichter en voormalig directeur van De Sleutel
Voorzitter wetenschappelijk comité RAG AP
Rotary Cadre Expert Preventie verslaving

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_BENederlands (België)